Oversettelse fra norsk til engelsk og fra norsk til russisk – send meg mail på info@sprakshop.no

OVERSETTER OG TOLK KRISTINA FADEEVA

Hei og velkommen til Språkshop! Jeg heter Kristina Fadeeva og er utdannet oversetter med over 7 års erfaring innen oversettelse og tolking. Jeg oversetter fra norsk til engelsk og fra norsk til russisk. Andre språkretninger kan avtales ved behov. I tillegg tar jeg på meg oppdrag som russisk tolk og kan være behjelpelig på norsk-russiske samarbeidsprosjekter eller møter.

For norske bedrifter som er ute etter nye markeder, tilbyr jeg drift av sosiale medier på russisk. Dette er en ny og spennende måte å markedsføre norske produkter og tjenester blant den russiske utdannet middelklassen som øker stadig i sin kjøpekraft.

Etter å ha bodd og arbeidet både i Russland og Norge, er jeg godt kjent med både russisk og norsk forretningskultur, språk og livssyn, og kan derfor garantere for en vellykket kommunikasjon på tvers av kulturer!

LES MER OM KRISTINA

SPRÅKSHOP V/KRISTINA FADEEVA TILBYR:

Jeg har oversetterutdanning med engelsk i fagkretsen og flere års erfaring som engelsk oversetter innen finans, jus og markedsføring. I samarbeid med dyktige korrekturlesere som er morsmålsbrukere av engelsk, leverer jeg kvalitetssikret engelske oversettelser.

Som russisk morsmålsbruker, leverer jeg profesjonelle oversettelser fra norsk til russisk av, blant annet, nettsider, salgsbrosjyrer og markedsføringstekster.

For deg som forhandler med Russland og har behov for en russisk tolk.

Få budskapet ditt ut i det russiske markedet gjennom sosiale medier! Jeg hjelper din bedrift å nå frem til et nytt og spennende marked.

MOTTA ET TILBUD

 

FORRETNINGSIDÉ

Språkshop tilbyr oversettelse, tekstforfatting og tolking til virksomheter og privatpersoner som ønsker effektiv kommunikasjon verden rundt.

 

— Kristina Fadeeva